Výuka probíhá v češtině. Studenti se stávají studenty na VŠCHT Praha.

Bakalářské studium

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019

Elektronická přihláška ke studiu

Přihláška je platná až po doručení její tištěné verze! Termín pro doručení je 29. 3. 2018.
Počet studentů přijímaných na obor Bioinformatika není omezen. Informaci o kapacitě oboru ignorujte!


Magisterské studium

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019

Informace pro zájemce z jiných škol

Elektronická přihláška ke studiu bude k dispozici od 1. 3. 2018.

Počet studentů přijímaných na obor Bioinformatika není omezen. Informaci o kapacitě oboru ignorujte!