Výuka probíhá v češtině. Studenti se stávají studenty na VŠCHT Praha.

Bakalářské studium

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 bylo již ukončeno.


Magisterské studium

Informace pro zájemce z jiných škol

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 bylo již ukončeno.