Výuka probíhá v češtině. Studenti se stávají studenty na VŠCHT Praha.

Bakalářské studium

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018

Elektronická přihláška ke studiu

Přihláška je platná až po doručení její tištěné verze! Termín pro doručení je 31. 3. 2017.

Počet studentů přijímaných na obor Bioinformatika není nijak omezen. Informaci o kapacitě oboru, prosím, ignorujte!


Magisterské studium

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018

Informace pro zájemce z jiných škol

Elektronická přihláška ke studiu

Přihláška je platná až po doručení její tištěné verze! Termín pro doručení je 12. 4. 2017.

Počet studentů přijímaných na obor Bioinformatika není nijak omezen. Informaci o kapacitě oboru, prosím, ignorujte!