Výuka probíhá v češtině. Studenti se stávají studenty na VŠCHT Praha.

Bakalářské studium

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018

Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 bylo již ukončeno.


Magisterské studium

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018

Informace pro zájemce z jiných škol

Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 bylo již ukončeno.